4a. Convocatòria Kit Digital: Comunitats de béns,
Societats Civils i Exploracions agràries

Nova convocatòria de les ajudes del Kit Digital destinades a la digitalització de les comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida (entre 0 i menys de 50 empleats).

4rta convocatòria