Agent Autoritzat Digitalitzador

NOVTEC > Agent Autoritzat Digitalitzador

AGENT AUTORITZAT DIGITALITZADOR

kitdigital

NOU PACK D’AJUDES DE FONS EUROPEU.

Inverteix recursos a digitalitzar la teva empresa ara. Val la pena per al futur.

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

En aquesta tipologia entraran tant la creació de pàgines web, com altres serveis de posicionament (SEO) o visibilitat de l’empresa als llocs d’internet principals.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Creació d’una botiga online de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi. 

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA

Explotació de dades de l’empresa per a la millora del procés de presa de decisions.

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

Implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de la pyme.

GESTIÓ DE PROCESSOS

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de la pyme.

COMUNICACIONS SEGURES

Proporcionar a les pymes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

CIBERSEGURETAT

Proporcionar a les pymes seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

Grups de negocis que es poden beneficiar de les ajudes del Kit Digital:
 • Segment I: Petites empreses, de 10 a 49 empleats, amb un import del bo digital per empresa de 12.000€.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses, de 3 a 9 empleats, amb un import del bo digital per empresa de 6.000€.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses i autònoms (persones en situació d’autoocupació), d’1 a 2 empleats, amb un import del bo digital de 2.000 €.
Requisits i condicions per poder sol·licitar el Kit Digital:
 1. Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom.
 2. No tenir consideració d’empresa en crisi.
 3. Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 4. No incórrer en cap de les prohibicions previstes en Llei General de Subvencions.
 5. Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 6. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 7. No superar el límit d’ajuts minimis (200.000€).
 8. Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pyme.

Per a més informació consulteu aquesta pàgina: https://acelerapyme.gob.es/