Cas d’Èxit Curós Fred

Cas d'èxit Curós Fred

paletizador

L’empresa Curós Fred és una empresa que dona servei de magatzem frigorífic als clients de producte càrnic de la zona de la plana de Vic i rodalies. El servei principal és l’emmagatzematge de producte i preparació pel seu transport segons les necessitats dels seus clients. A continuació us explicarem el cas d’èxit:

L’objectiu del projecte consistia en crear un sistema de despalatitzat i paletitzat automàtic i desatès per preparar palets pel seu enviament. El sistema permet remuntar palets, és a dir, transformar diversos palets d’una determinada altura en una altra amb més capacitat per l’aprofitament màxim del transport. Per fer-ho, l’empresa Auttin ha desenvolupat el seu sistema de despalatitzat i paletitzat posterior dins del mateix sistema d’enfardat, per condicions d’espai. El repte per Novtec ha estat aconseguir realitzar la lectura de totes les caixes del palet resultant mentre aquest s’està formant dins l’enfardador. Per fer-ho s’han muntat un sistema 100% propi desenvolupat per Novtec per aconseguir la lectura de codis 2D (requisit imprescindible) donada la gran velocitat a la que treballa el procés d’enfardat.

Ha estat un projecte difícil, on hem superat moltes dificultats i hem aconseguit treure el màxim rendiment al hardware subministrat pels fabricants.

El sistema està controlat pel nostre software de control Novtec Auto Packinglist i enllaçat amb el ERP del client per buscar el màxim rendiment i automatització.

Finalment, s’efectua el pesatge del palet resultant per adjuntar aquesta informació a l’informe logístic.