Control processos

NOVTEC > Control processos

Aplicacions per al control de processos del seu negoci

Novtec desenvolupa diferents eines software per el control de processos en els diferents departaments de l’empresa:

 • Fabricació i traçabilitat
  • Novtec desenvolupa el seu software propi de control de la producció i traçabillitat. El software permet el control de les diferents fases del procés de producció del client mitjançant la configuració de cadascuna de les fases.
  • Control de la traçabilitat del producte des de l’entrada de primeres matèries fins el albarà d’expedició a client.
  • Etiquetat i identificació de tot el procés
  • Informes i estadístiques de tot el procés

 

 

Software escalable i multisectorial gràcies a la capacitat de personalització i configuració de les diferents fases del procés

 

 

 • Control de línies de producció
  • Software pont entre el vostre software ERP i la vostra línia de producció
  • Aquest sistema us permet controlar les vostres línies de producció a través d’un sistema de configuració de plus i personalització de la comunicació amb la maquinària existent del client. Les vostres ordres de producció (OFs) configurant la vostra línia de producció sense errors, sense necessitat de personal qualificat, tot gestionat des del nostre software.
  • Control de sistemes de codificació, pesatge, etiquetatge … entre altres sistemes
 • Preparació de comandes i Logística

   

  • A Novtec hem dissenyat diferents tipus de software pel control de preparació de comandes. Les nostres solucions abarquen tot tipus de clients: des de petits negocis de preparació de comandes picking de petit volum, de gran volum, amb sistemes assistits per l’automatització i minimització d’errors a sistemes per més volum, automatitzats i desatesos que incorporen software, maquinària i enllaç amb el vostre sistema ERP
  • Sistema de preparació de comandes picking per magatzems amb sistema de carro mòbil, assistència a l’operari led i generació automàtica d’etiquetes logístiques i albarans
  • Sistema de preparació de comandes picking per magatzems amb sistema de carro mòbil, assistència a l’operari led i generació automàtica d’etiquetes logístiques i albarans
 • Control estadístic del pesatge efectiu en producte envasat
  • Software de registre de pesatges per la validació del compliment de la norma de pesatge efectiu per producte envasat
  • Control de mostreig segons tamany del lot
  • Control de desviacions permeses
  • Validació del lot correcte o incorrecte pel procés d’etiquetatge com producte subjecte a pesatge efectiu en producte envasat
  • Sistema fàcil i intuïtiu pel seu ús inclús amb personal no qualificat
  • Per més informació sobre la normativa vigent consulti aquest enllaç
 

 

 • Software Control per sistemes de detecció de metalls
 •  
  • Software pel sistema de control dels vostres equips de detecció de metalls.
  • El software permet el control periòdic del funcionamient dels vostres equips mitjançant el registre de control de patrons de forma periòdica i amb registre digitalitzat i desatès.
  • Compatible amb la gran majoria d’equips de detecció de metalls del mercat
  • Registre digital vàlid per controls en auditories IFS / BRC
 

Consulta’ns per més informació

 
 • Novtec Project Control
Novtec Project Control és una app multiplataforma que et permet fer el seguiment i el control de projectes en mobilitat. És integrable amb la majoria d’ERPs del mercat mitjançant Web Services.
 
Entre les seves funcionalitats, destaquem:
 
  • Creació de pressupostos i control de desviacions
  • Imputació d’hores per empleat i despeses de projecte
  • Planificació de recursos
  • Accés a documentació del projecte
  • Compatible amb els requisits legals de control horari

L’app de Novtec Project Control està disponible en varis formats:

  • NPC05: solució per 5 dispositius
  • NPC15: solució per 15 dispositius
  • NPC50: solució per 50 dispositius
  • NPC50+: solució per més de 50 dispositius