Agent Autoritzat Digitalitzador

NOVTEC > Agent Autoritzat Digitalitzador
Gobierno-españa
red.es-logo

Agent Digitalitzador - Kit Digital

Agent Digitalitzador - Kit Digital

Nou pack d'ajudes de fons Europeu del Kit Digital

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Projectes basats en la creació d’un espai web i la presencia a internet de l’empresa.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 2000 € segons condicions Programa Kit Digital

COMERÇ ELECTRÒNIC

Creació d’una botiga online de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 2000 € segons condicions Programa Kit Digital 

GESTIÓ DE CLIENTS

Projectes relacionats amb la gestió de clients amb les eines Novtec Sales (mobilitat) i EBP Gestió Comercial.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 4000 € segons condicions Programa Kit Digital

GESTIÓ DE PROCESSOS

Les nostres aplicacions tant de gestió de la producció, control de l’estoc i inventaris i preparació de comandes proporcionen un major control y una gran optimització dels processos a l’empresa.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 6000 € segons condicions Programa Kit Digital

COMUNICACIONS SEGURES

Proporcionar a les Pimes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 6000 € segons condicions Programa Kit Digital

CIBERSEGURETAT

Proporcionar a les Pimes seguretat bàsica i avançada per protegir-se dels ciberatacs, malware i qualsevol amenaça que pugui posar en perill el funcionament normal de l’empresa.

Consulta’ns. Subvencionable fins a 6000 € segons condicions Programa Kit Digital

Grups de negocis que es poden beneficiar de les ajudes del Kit Digital:
 • Segment I: Petites empreses, de 10 a 49 treballadors, amb un import del bo digital per empresa de 12.000€.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses, de 3 a 9 treballadors, amb un import del bo digital per empresa de 6.000€.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses i autònoms (persones en situació d’autoocupació), d’1 a 2 treballadors, amb un import del bo digital de 2.000 €.
Requisits i condicions per poder sol·licitar el Kit Digital:
 1. Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom.
 2. No tenir consideració d’empresa en crisi.
 3. Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 4. No incórrer en cap de les prohibicions previstes en Llei General de Subvencions.
 5. Estar inscrit al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 6. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 7. No superar el límit d’ajuts minimis (200.000€).
 8. Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pyme.

Per més informació consuteu aquesta pàgina