LogisticLink

NOVTEC > LogisticLink

Logistic Link

L’aplicació ofereix una interfície intuïtiva que permet als usuaris veure i organitzar eficientment els trajectes i horaris dels transportistes. Mitjançant funcionalitats avançades, els usuaris poden seleccionar les rutes òptimes, gestionar els horaris amb claredat i seguir en temps real la ubicació dels transportistes. Aquesta eina millora la transparència logística, facilita la gestió del temps i contribueix a una distribució eficaç de les mercaderies. Amb alertes personalitzades, ofereix flexibilitat per adaptar-se a canvis imprevistos i assegurar una operativa eficient. En conjunt, l’aplicació proporciona una solució completa per optimitzar la logística i millorar la satisfacció dels usuaris en els processos de transport.

L’aplicació ofereix una interfície intuïtiva que permet als usuaris veure i organitzar eficientment els trajectes i horaris dels transportistes. Mitjançant funcionalitats avançades, els usuaris poden seleccionar les rutes òptimes, gestionar els horaris amb claredat i seguir en temps real la ubicació dels transportistes. Aquesta eina millora la transparència logística, facilita la gestió del temps i contribueix a una distribució eficaç de les mercaderies. Amb alertes personalitzades, ofereix flexibilitat per adaptar-se a canvis imprevistos i assegurar una operativa eficient. En conjunt, l’aplicació proporciona una solució completa per optimitzar la logística i millorar la satisfacció dels usuaris en els processos de transport.

Serveis

A més, l’aplicació proporciona la funcionalitat de visualitzar i editar les fitxes de serveis de cada treballador. Això implica accedir i modificar informació crucial com el nom del client, el quilometratge, el temps del viatge directament des de la plataforma, etc. Aquesta característica permet una gestió detallada de cada servei, assegurant una documentació precisa i facilitant la monitorització de les activitats dels treballadors. Amb la capacitat de personalitzar les fitxes segons les necessitats, l’aplicació millora la flexibilitat en la gestió dels serveis i contribueix a una organització eficient de la informació relacionada amb les tasques dels treballadors.

Comandes

Logistik Link també proporciona informació detallada de cada comanda, incloent el nom del client, l’hora d’inici de l’entrega i el destí. Aquesta funcionalitat permet als usuaris accedir a dades essencials per gestionar de manera eficient les comandes, millorant la visibilitat i control en el procés logístic.

Vehicle

Un altre característica destacable és  que l’aplicació permet la consulta de dades referents al vehicle utilitzat i informació relativa a cada treballador. Això ofereix als usuaris un control integral, permetent-los visualitzar aquestes dades en qualsevol moment. La possibilitat de supervisar les característiques del vehicle utilitzat i les activitats dels treballadors contribueix a una gestió més eficient i transparent dels recursos.