Novtec Auto Metalcontrol

Auto Metalcontrol

Control de detecció de metalls en línia de producte

El sistema de validació per control de metalls és sense dubte un maldecap per moltes empreses que no només han de procurar evitar que els seus productes no estiguin contaminats per cap material metàl·lic que pugui suposar un risc pel consumidor sinó també els obliga a tasques molt laborioses de creació de registres, per demostrar en tot moment que els seus productes compleixen amb les estrictes normes establertes pels departaments de qualitat. A Novtec hem simplificat i automatitzat aquest procés fins el punt que no suposa quasi cap tipus de sobre-cost per l’empresa durant el seu procés productiu. Això ho aconseguim mitjançant la combinació de hardware i software per crear sistemes automàtics que ens generaran tots els registres necessaris per certificar-nos davant de les auditories més exigents amb la mínima intervenció humana.

Sistema de validació de caixes a través d'un detector de metalls

El sistema dissenyat per Novtec permet fer un seguiment individual i automàtic de l’estat de cada caixa de producte envasat. El procés s’inicia des de la seva creació i per tant amb estat ‘no validada’ pel detector, a ‘validada’ o amb ‘detecció de metall’ quan aquesta passa per un detector i en comprova el contingut.

Aquest control estricte ens permetrà bloquejar segons necessitats del client l’expedició de caixes en estats no conformes per evitar amb total garantia que puguin arribar als clients i generar incidències, perills, queixes, mala imatge…

Registres i informes

El sistema ens permetrà generar registres de totes les caixes validades i els seus resultats.

Un sistema excel·lent per generar confiança davant d’auditories i controls interns dels processos de qualitat més exigents.

Sistema validat per certificacions IFSBRC amb grans resultats i valoracions molt positives per part dels auditors.

Validació automàtica de l'equip detector de metalls mitjançant comprovació amb patrons

Validació mitjançant control de patrons del equip de detecció de metalls

El procés de validació i registre control de cada producció per detecció de metalls serà tan important com la validació que els equips de detecció de metalls funcionen perfectament durant tota la jornada de producció. 

Procés de validació automàtic

Per assegurar el bon funcionament de l’equip també hem dissenyat un sistema que permetrà a l’empresa realitzar les comprovacions necessàries mitjançant la validació de l’equip passant els diferents patrons de validació i registrant-ne els resultats per demostrar en tot moment el seu òptim funcionament.

Per fer-ho no caldrà parar la producció, ni obrir programes, és tan simple com passar els patrons i el sistema detectarà el control i el registrarà.
Si el control és correcte, podrem seguir amb el procés, si no ho fos, tindrem la possibilitat d’invalidar totes les caixes des de l’últim control correcte amb un sol click.

Controls obligatoris cada X temps?

Sabem com són d’exigents molts dels nostres clients amb la qualitat i l’aplicació de les accions de validació dels seus equips. És per aquest motiu que podem obligar a l’operari a realitzar els controls mitjançant alertes que ens aturaran les línies de producció si no els fem dins les finestres de temps establertes.

D’aquesta manera podrem assegurar que els processos de validació no són opcionals, sinó obligatoris per poder seguir treballant.