Novtec Soft Orderpicking

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Orderpicking

Sistema de preparació de comandes

El nostre sistema permet assignar productes a comandes, etiquetar-los i registrar tota la informació a l’albarà. 

Proposem una forma fàcil i senzilla per tot tipus d’operaris, ajudant a la minimització d’errors i generant tot el procés d’etiquetat logístic personalitzat

Com funciona?

El sistema ens permetrà preparar les comandes de forma individual o agrupada per optimitzar-ne el procés.

NovtecSoft Orderpicking permet agrupar els articles de les comandes de la forma més òptima (ruta de transport, agent, zona geogràfica…,) de manera que l’operari només ha de disparar les caixes dels articles que el sistema li demana. 

No cal que faci res més, el sistema s’encarregarà de buscar una comanda i distribuir-los, comprovar que sigui la referencia demanada, també registrarà tot el necessari (pesos, lots, caducitats…, ) i finalment realitzarà un etiquetatge logístic que pot ser personalitzat per cada client segons necessitats.

Finalment un cop finalitzat el procés s’introduirà la informació automàticament al ERP del client generant un albarà amb total la informació necessària perquè aquesta continuï el procés. Informació com la requerida per un packing list o facturació electrònica (EDI) quedarà registrada de forma automàtica.

PANTALLA 1
2222

Per tant, estem parlant d’una reducció molt important de temps de processament de cada comanda, a més d’evitar errors en l’assignació paquet/comanda o d’etiquetatge i finalment possibilitat de realitzar els controls que l’empresa hagi definit com a imprescindibles:

  • Conforme / No Conforme segons si producte en bon estat (no caducat) o proper a la finalització de la seva vida útil
  • Validació correcta per detecció de metalls
  • Pes dins els marges acceptats
  • Dates de caducitat mínimes exigides segons client
  • etc .. 

Contacti amb nosaltres per a més informació i comparteixi les seves necessitats. L’equip de Novtec, especialitzats des de fa anys en aquest tipus d’aplicacions, de ben segur poder aportar-los solucions innovadores.

Característiques principals

Etiquetatge logístic EAN128 GS1 o Datamatrix GS1, formats i informació personalitzada segons destinació país / client
Etiquetatge normatiu segons els requisits AECOC EAN GS1