Novtec Soft Reporting

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Reporting

Informes personalitzats

Creem informes amb les dades personalitzades per cada procés i necessitat i gestionem l’arxivat digital

Informes per processos

Tot procés de captura de dades requereix d’un sistema potent per analitzar-les i mostrar-les als responsables. Les dades capturades poden ser mostrades, analitzades, processades o simplement digitalitzades per utilitzar-les en qualsevol dels processos que l’empresa requereixi. Perquè personalitzats?, per optimitzar al màxim els processos i facilitar la feina a l’usuari.

Generació automàtica al finalitzar un procés?, els diferents processos poden generar un informe de forma totalment desatesa per automatitzar processos, comunicació i optimització.

Integració amb gestor documental

La generació d’informes automàtica combinada amb l’autoarxivat automàtic desatès dins un gestor documental (arxiu digital de l’empresa) serà un procés opcional però molt interessant per mantenir la informació sempre al dia, en un entorn fàcil de recuperar i cercar.

Integrem les nostres solucions amb qualsevol software de gestió documental del mercat o proposem Avanbox com a eina per realitzar aquest procés si l’empresa no en disposa.