Novtec Soft Tracing

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Tracing

Novtec Soft Tracing

La identificació de productes i traçabilitat sota control des de l’entrada de primeres matèries fins les expedicions a clients.

 

Perquè som diferents? “Novtec SoftTracing s’adapta al seu sistema de fabricació i no al revés com passa amb altres softwares més complexos”.

Identificació de productes i semielaborats del procés de fabricació

Identificació de primeres matèries necessaries per la fabricació dels productes de l’empresa. Capturar aquesta informació i posterior etiquetat per mantenir els articles identificats serà imprescindible per començar el procés.

Posteriorment, la creació de l’estructura de processos del procés productiu mitjançant estructures, processos i sub-processos que podrem crear de forma dinàmica i personalitzada ens permetrà configurar els processos de fabricació de cada un dels productes. 

Consums a cada procés i generació de semielaborats

El nostre sistema permet consumir matèries en un procés i generar un semi-elaborat amb la seva corresponent identificació per consumir-lo en processos posteriors.

D’aquesta manera aconseguim traçar un camí (traçabilitat) des de l’entrada de les primeres matèries provinents dels proveïdors fins al producte acabat. Matèries primeres de tot tipus de sectors i productes auxiliars com envasats o etiquetats per finalitzar els productes, quedaran perfectament traçabilitats gràcies a un sistema fàcil i intuïu per l’operari. El sistema evitarà errors alhora de consumir articles no definits a la fórmula de cada procés i ajudarà al usuari a consumir les partides correctes en cada cas.

Com? Tàctil, fàcil, simple, sense coneixements informàtics ni necessitat d’ocupar recursos de perfil administratiu. La captura de les dades serà ràpida durant el propi procés de fabricació.

Identificació

Des de l’entrada de les primeres matèries a qualsevol subproducte semielaborat que generem durant el nostre procés quedarà perfectament identificat i preparat per consumir-lo en els processos posteriors. La informació a visualitzar serà personalitzada i els codis de barres 2D ens facilitaran el seu consum quan sigui necessari facilitant la feina i evitant errors.

Exemple d'un procés de fabricació d'embotits

En aquest vídeo es pot observar un resum ràpid d’algun dels processos com seria la preparació i mescla dels ingredients, la captura de dades del procés d’embotir i finalment el procés d’envasar el producte ja curat.

Característiques principals

Mitjançant la creació de processos d’estructures, processos i subprocessos podem arribar a traçabilitzar qualsevol procés de fabricació. Qualsevol procés basat en la transformació de primeres matèries fins arribar al producte final.

 

 

Vàlid per tot tipus d’empreses, podem configurar la quantitat de punts de captura i la funcionalitat de cadascun d’ells mitjançant formularis personalitzats per adaptar-nos al procés. El nostre sistema s’adapta al procés i no el procés al sistema, aquest és el nostre objectiu.

Cada dia les normatives son més exigents i requereixen no només treballar correctament sinó també demostrar-ho i registrar-ho. Amb aquest sistema podrem fer-ho sense incrementar els costos ni perdre rendibilitat omplint registres i controls.

Operaris de tot tipus de coneixements informàtics podran utilitzar aquest sistema. Personalitzat, tàctil, codificació mitjançant codis 2D i ajudes a l’usuari per evitar que pugui equivocar-se o saltar-se algun pas imprescindible.

Gràcies a altres mòduls disponibles complementaris podrem integrar els processos de captura de dades amb tot tipus de maquinària. Des de sistemes de pesatge, sistemes de codificació i qualsevol altre maquinària utilitzada durant el procés que calgui configurar o recollir-ne les dades de producció.
El nostre objectiu: Capturar les dades i/o configurar les línies de producció amb la màxima optimització i fiabilitat per aconseguir el millor rendiment i un ràpid retorn de la inversió.