Novtec Soft Triggering

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Triggering

Novtec Soft Triggering

Disparador d’alarmes per estar informat de tot el que passi a la teva empresa.

Consultes a la base de dades

El mòdul Novtec Soft Triggering és un sistema de configuració de consultes a la base de dades programades per executar-se en cas que es compleixin una sèrie de condicions. D’aquesta manera podem alertar als responsables de qualsevol incident, valor anormal, objectiu assolit o no assolit, etc.

 

Avisos per email o SMS directe al mòbil

Les consultes són configurables a través d’un assistent i s’envien als responsables a través d’email o SMS.

Alertes notificant Incidències, valors anormals per sobre un màxim o per sota un mínim, altes de nous productes, clients o proveïdors, processos que requereixen seguiment específic quan es realitzen… entre d’altres, hi ha infinites possibilitats.