Novtec Soft Weighing

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Weighing

Novtec Soft Weighing

Captura de pes i integració amb sistemes informàtics.

NovtecSoft Weighing és una solució desenvolupada per Novtec per integrar qualsevol tipus de sistema de pesatge estàtic al sistema informàtic del client. El sistema disposa d’un visor flotant on visualitzarem el pes actual del sistema de pesatge integrat. Des d’aquest visor podrem controlar les funcionalitats bàsiques de qualsevol sistema de pesatge:

  • Veure pes estable / no estable 
  • Tarar amb pesa sobre bàscula 
  • Enviar/eliminar un valor de Tara 
  • Posar pes a 0 
novtec-soft-weighing
  • El sistema permet configurar-se amb els protocols de comunicacions de les principals marques del mercat:
  • La integració del pes amb softwares tercers es pot realitzar a través de fitxer d’intercanvi o a través de valors copiats en memòria al porta-papers:
Matler Toledo
novtec-soft-weighing
novtec-soft-weighing
  • Compta amb diferents aspectes de visualització segons les necessitats del client: