Osona Tic Talent

osona Tic Talent

A Vic, més de 50 estudiants de cicles formatius tecnològics es van entrevistar amb 20 empreses en una jornada organitzada per Osona Tic Talent i Creacció. L’objectiu era millorar l’ajust entre els alumnes i les empreses per a les pràctiques de formació dual. Osona Tic Talent promou la integració del talent tecnològic a les empreses, actualitzant els currículums dels cicles formatius i coordinant pràctiques amb empreses. Aquesta iniciativa és crucial per als estudiants que gaudeixen d’experiències reals i per a les empreses que aborden la manca de professionals qualificats a través d’aquesta col·laboració. Centres educatius com l’Institut Cirviànum de Torelló, la Salle de Manlleu, l’Escorial de Vic i el Centre Teknos-Campus Professional de la UVic-UCC hi participen activament. 

Més informació a https://www.creaccio.cat/la-formacio-dual-una-via-per-arrelar-el-talent-tecnologic-a-osona/.