Sistemes de pesatge

NOVTEC > Sistemes de pesatge

Sistemes de pesatge

Novtec incorpora en les seves solucions diferents sistemes de pesatge propis incorporant sistemes de proveïdors reconeguts al mercat. Totes les solucions estan enfocades amb la possibiiltat d’integració com pot ser al sistema informàtic per la captura del pes o a la línia de producció automatitzada.   

Pesatge estàtic

  • Sistemes de pesatge propis personalitzats per cada projecte incorporant cèl·lules de càrrega de la marca HBM 

Incoroporem també sistemes de pesatge de proveidors tercers de les primeres marques. 

Pesatge dinàmic

  • Sistemes de pesatge personalitzats integrats en la línia de producció amb pesatge dinàmic amb cèl·lules de càrrega HBM 

Si vols saber més informació fes click:

Control estadístic del pesatge efectiu en producte envasat

  • Software de registre de pesatges per la validació del compliment de la norma de pesatge efectiu per producte envasat
  • Control de mostreig segons tamany del lot
  • Control de desviacions permeses
  • Validació del lot correcte o incorrecte pel procés d’etiquetatge com producte subjecte a pesatge efectiu en producte envasat
  • Sistema fàcil i intuïtiu pel seu ús inclús amb personal no qualificat