Automatització de Processos

NOVTEC > Automatització de Processos
Automatització de processos

Oferim una solució completa combinant l'automatització i la informàtica

Oferim una solució completa combinant l'automatització i la informàtica

Novtec som experts en la integració i automatització de processos que inclouen software, hardware i comunicacions.

Som conscients de la problemàtica dels nostres clients per trobar solucions vàlides que realment integrin conceptes, com per exemple: la seva maquinària i la seva base de dades, les seves comunicacions i el seu software, reducció de feines administratives o paperassa innecessària, alliberar al personal de tasques repetitives i/o mecàniques que tots sabem poden realitzar millor les màquines.

Les nostres solucions busquen sempre un mateix objectiu: l’optimització del procés el màxim desatès possible. Som conscients que no és un procés fàcil i, per tant, cal estudiar-lo al detall, conèixer el procés, la maquinària existent i les dades a intercanviar seran punts claus que estudiarem conjuntament amb els nostres clients per arribar als resultats desitjats.

Cal que no es perdi mai de vista l’equilibri entre cost-benefici de la solució ja que és important perquè aquesta sigui realitzable amb un retorn ràpid. Ara bé, si aquesta solució és viable pels nostres tècnics segur que es pot portar a la pràctica i assegurar uns resultats molt propers als teòrics.

Per què Novtec és la seva solució?

Per què Novtec és la seva solució?

Les nostres solucions funcionen tant en entorns administratius com industrials. El software es pot integrar mitjançant APIs i Web Services.  

Podem realitzar software a mida per crear aplicacions pont o d’enllaç entre vàries aplicacions i la maquinària existent en les línies de producció del client. 

Som experts en la integració amb ERPs:

El nostre software també es pot integrar amb qualsevol gestor de base de dades del mercat: