Automatització de Processos

NOVTEC > Automatització de Processos

Automatització de processos

Oferim una solució completa combinant automatització i informàtica

A Novtec som experts en la integració i automatització de processos que inclouen software, hardware i comunicacions. 

Les nostres solucions funcionen tant en entorns administratius com industrials. El software es pot integrar mitjançant APIs i Web Services. Podem realitzar software a mida per crear aplicacions pont o d’enllaç entre vàries aplicacions i la maquinària existent en les línies de producció del client.

Som experts en la integració amb ERPs:

El nostre software també es pot integrar amb qualsevol gestor de base de dades del mercat: