Novtec Soft Q-Control

NOVTEC > Novtec Soft System > Novtec Soft Q-Control
Novtec Soft Q-Control

Crear registres personalitzats per capturar dades

El mòdul Novtec Soft Q-Control li permetrà crear registres digitals de forma dinàmica i publicar-los en les diferents seccions de la seva empresa.

1. Configuració dels registres

Els responsables de cada secció podran crear els seus registres personalitzats per capturar totes aquelles dades necessàries mitjançant un configurador senzill de registres. Podran crear tants registres com calgui i publicar-los sense cap limitació en les diferents seccions de l’empresa.

2. Selecció del registre

Els registres configurats es mostraran en una llista de registres per cada secció, on l’operari podrà seleccionar-los en el moment necessari per realitzar la captura de dades. Fàcil, sense papers, 100% digital i adquirint les dades en temps real.

Utilitzem una interfície web per aquest apartat per facilitar la compatibilitat amb tot tipus de dispositius (pc, tablet, mòbil) i versions software tals com Windows, MAC OSx o línux

(faltaria captura de llista de registres a canviar per la que hi ha ara d’un registre que seria el pas 3).

3. Captura de dades

Seleccionant qualsevol dels registres amb un entorn adaptat a pantalles tàctils i fàcil d’utilitzar omplirem el registre amb les dades sol·licitades pels responsables.

Podrem millorar la nostra entrada de dades configurant aquells camps imprescindibles com obligatoris o opcionals, creant regles de validació per mostrar camps conformes o no conformes segons els valors entrats, mostrar llistes per facilitar la selecció de dades y la qualitat de les mateixes, consultes SQL per enllaçar aplicacions terceres, etc. Tenim quasi infinites possibilitats, consulti’ns cada cas per a més informació.

 

4. Generació dels registres en format pdf

Finalitzada l’entrada de dades podrem publicar el registre generant-lo de forma automàtica en format pdf.

La generació i auto-arxivat de la informació podrà ser integrada amb els sistemes que disposi el client, consulti amb nosaltres per informar-lo de totes les opcions o possibilitats.

Combinat amb un gestor documental podrem aconseguir una digitalització tant de captura, auto-arxivat i consulta perfecta per tot tipus de sector i volum d’empresa.

Aplicacions del mòdul Novtec Soft Q-Control

– Industria alimentària: Registres de processos

– Indústria Metal·lúrgica: Generació de certificacions en processos de fabricació

– Sector construcció: Registre butlletins / certificacions d’instal·lacions

Novtec Soft System

Novtec Soft System és un sistema dissenyat per donar una solució completa a tot el procés productiu d’una empresa. El software disposa d’una plataforma base comuna a tothom en la qual podem activar-hi els diferents mòduls.