Novtec Mobile Self-Sales

NOVTEC > Control Processos Kit > Novtec Mobile Self-Sales

Novtec Mobile Self-Sales

Aplicacions per al control de processos del vostre negoci

Novtec Mobile Self-Sales és un sistema per crear albarans en mobilitat, enllaçat amb el software EBP gestión comercial. Aquest sistema li aporta al client un sistema per poder generar albarans en el moment d’entregar el material.

Característiques principals:
-Interfície responsive per ús en dispositius mòbils.
-Històric de vendes de cada client a l’hora de crear el nou albarà.
-Generació automàtica d’albarà, imprès o pdf i enviament per email.
-Enllaç amb software ERP del client (compatible amb la majoria ERPs del mercat).
-Compatibilitat amb software EBP Gestión Comercial.

Control de procesos