Manteniment Software

NOVTEC > Manteniment Software

MANTENIMENT SOFTWARE

Serveis inclosos en el manteniment de Novtec Soft System

orange-bar

ESSENTIAL SERVICE VS PREMIUM SERVICE

orange-bar

ESSENTIAL SERVICE

Serveis inclosos en el manteniment anual bàsic

Suport tècnic dilluns – divendres 07:00 – 19:00h

Assistència prioritària

Ajuts / formació als usuaris

Resolució d’incidències programari

Actualitzacions programari

Compatibilitat software amb noves versions Windows

PREMIUM SERVICE

Serveis inclosos en el manteniment anual bàsic + recanvis maquinari

Suport tècnic dilluns – divendres 07:00 – 19:00h

Assistència prioritària

Ajuts / formació als usuaris

Resolució d’incidències programari

Actualitzacions programari

Compatibilitat programari amb noves versions Windows

Disponibilitat immediata de peces de substitució

Disponibilitat de components de substitució de maquinari per un lliurament immediat
Contractant el nostre servei de manteniment premium ens comprometem a disposar de mínim un recanvi de maquinària de cada tipus (escàners, impressores, components pc, cablejat... ), per mantenir en funcionament els seus processos. D'aquesta manera aconseguirem minimitzar al màxim el temps de parada per incidències tècniques quan es produeixin.
orange-bar

VÍDEO EXPLICATIU DEL MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES SOFTWARE

orange-bar